Prisliste for Sommerro Tannklinikk

I henhold til forskrift om prisopplysning ved tannlegetjenester har vi prisoppslag
på venteværelset, med priser og følgende ytelser dersom de utføres i praksisen.


Sommerro Tannklinikk • Stasjonsveien 42a, 1482 Nittedal • tlf.: 67 07 22 69 • post@sommerro.no